Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през май 2013 година

Публикувано на: 28.05.2013 - 11:00

През май 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец. В промишлеността и строителството се наблюдава спад на показателя (с 4.4 и 1.9 пункта), докато бизнес климатът в търговията на дребно и в сектора на услугите се повишава съответно с 3.4 и 1.9 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област