Стопанската конюнктура през февруари 2009 г.

След известно задържане на равнището на общия показател на бизнес климата през януари 2009 г., през февруари бизнес анкетите на НСИ отново отчитат спад с 3.3 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: