Стопанска конюнктура през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.2 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената конюнктура в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: