Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2019 година

Публикувано на: 29.07.2019 - 11:00

През юли 2019 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец. Понижение на стопанската конюнктура се наблюдава в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно нивото от юни се запазва. Единствено в сектора на услугите показателят се повишава.

Прессъобщение
Статистическа област