Наблюдение на потребителите, октомври 2018 година

През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

Прессъобщение: 
Статистическа област: