Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2020 година

Публикувано на: 30.07.2020 - 11:00

Общият показател на бизнес климата през юли 2020 г. нараства с 2.5 пункта спрямо предходния месец. Увеличение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в промишлеността запазва нивото си от юни 2020 г., а в строителството е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област