Наблюдение на потребителите, октомври 2015 година

През октомври 2015 г. общият показател на доверие на потребителите запазва равнището си от юли.

Прессъобщение: 
Статистическа област: