Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2014 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2014 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 10.4% по-малко в сравнение с предходната 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: