Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2013 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2013 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат със 7.2% повече в сравнение с предходната 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: