Стопанската конюнктура през юни 2011 година

През юни 2011 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.4 пункта в сравнение с нивото си от предходния месец, като анкетата отчита известно подобрение на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: