Стопанска конюнктура през декември 2018 година

През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

Прессъобщение: 
Статистическа област: