Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, януари 2010 г.

Публикувано на: 05.02.2010 - 11:00

През януари 2010 г. общият показател „доверие на потребителите” се понижава с 0.8 пункта спрямо равнището си от октомври 2009 г., което се дължи главно на намаленото доверие сред населението в градовете. Наблюдението през януари регистрира повишаване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с изразените мнения преди три месеца.

Прессъобщение
Статистическа област