Наблюдение на потребителите, април 2017 година

През април 2017 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 1.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: