Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през юли 2016 година

Публикувано на: 28.07.2016 - 11:00

През юли 2016 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.9 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в сектора на услугите, докато в промишлеността и в търговията на дребно - остава приблизително на нивото си от юни. Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява.

Прессъобщение
Статистическа област