Наблюдение на потребителите, октомври 2011 година

През октомври 2011 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 3.0 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца. Понижението се дължи на намаленото доверие както сред населението в градовете, така и сред това в селата - съответно с 3.5 и 1.7 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: