Наблюдение на потребителите, април 2015 година

През април 2015 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.6 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 1.8 пункта, а при населението в селата - 3.9 пункта.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: