Стопанската конюнктура през юни 2013 година

През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение.

Прессъобщение: 
Статистическа област: