Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, април 2011 година

Публикувано на: 10.05.2011 - 11:00

През април 2011 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си през януари, което се дължи главно на спад в потребителското доверие сред населението в селата с 8.5 пункта. При градското население равнището на показателя намалява с 0.5 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област