Статистически данниПрессъобщения

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 7 016.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 15.8% и е на стойност 8 969.9 млн. лева.

През периода януари - април 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за       21 259.6 млн. лв., което е с 16.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 164.6 млн. лв. и нараства с 18.2%.

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 10 349.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.0% и достига 10 600.1 млн. лева.

През март 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 733.8 млн. лв., а вносът нараства с 25.1% и е на стойност 4 033.7 млн. лева.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през април 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение с март 2021 година.

През април 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 22.8% спрямо съответния месец на 2020 година.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.3% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 25.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през април 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.3% над равнището от предходния месец. През април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 15.7%.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 732 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.3 хил., а на леглата - 103.8 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 413.7 хиляди.

Приходите от нощувки през април 2021 г. достигат 21.9 млн. лв., като 16.1 млн. лв. са от български граждани, а 5.8 млн. лв. - от чужди граждани.

вторник, 8 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.0%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

вторник, 8 юни 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

понеделник, 31 май 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 9.8% спрямо април 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец и с 6.8% спрямо април 2020 година.

петък, 28 май 2021 - 11:30

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Страници