Европейска система от национални и регионални сметки 2010


 • Представяне
 • Основни законодателни документи
 • Допълнителна информация
  • Ръководство за промените между ЕСС 95 и ЕСС 2010
  • Основни методологически промени между ЕСС 95 и ЕСС 2010
  • Календар за внедряване на ЕСС 2010 в областта на национални сметки
 • Представяне
 • Основни законодателни документи
 • Допълнителна информация
  • Ръководство за промените между ЕСС 95 и ЕСС 2010
  • Основни методологически промени между ЕСС 95 и ЕСС 2010
  • Календар за внедряване на ЕСС 2010 в областта на национални сметки