Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 11 май 2020 - 11:00

През март 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в страната са функционирали 1 662 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.6 хил., а на леглата - 104.3 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 15.4%, а броят на леглата в тях - с 10.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2020 г., е 381.0 хил., или с 56.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2020 г. достигат 21.1 млн. лв., или с 56.6% по-малко в сравнение с март 2019 година.

петък, 8 май 2020 - 11:00

По предварителни данни през март 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2020 година. През март 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.9% спрямо съответния месец на 2019 година.

петък, 8 май 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2020 г. се наблюдава спад на оборота по съпоставими цени в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети с 18.1% спрямо предходния месец.

петък, 8 май 2020 - 11:00

По предварителни данни през март 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 11.2% под равнището от предходния месец. През март 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 14.0%.

петък, 8 май 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2020 г. е 751, а новопостроените жилища в тях са 3 473. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 86 повече, или с 12.9%, а жилищата в тях нарастват с 876, или с 33.7%.

понеделник, 4 май 2020 - 11:00

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 351 жилищни сгради с 6 317 жилища, на 22 административни сгради/офиси и на 883 други сгради. Започнал е строежът на 847 жилищни сгради с 4 454 жилища в тях, на 12 административни сгради/офиси и на 545 други сгради.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

През 2019 г. линията на бедност общо за страната e 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

В условията на извънредно положение в страната през април 2020 г. бизнес анкетите на НСИ показват влошаване на стопанската конюнктура във всички наблюдавани сектори. Общият показател на бизнес климата спада с 41.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което е с 37.0 пункта под дългосрочната средна стойност за последните 10 г. и с 4.4 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 година.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

През март 2020 г. е регистриран срив на пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, който се дължи на преустановяването на международните полети и затварянето на сухопътните граници поради разпространението в световен мащаб на коронавируса COVID-19.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2020 г. са 230.7 хил., или с 51.8% под регистрираните през март 2019 година.

През март 2020 г. посещенията на чужденци в България са 312.8 хил., или с 43.7% по-малко в сравнение с март 2019 година.

четвъртък, 30 април 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2020 г. намалява с 2.1% в сравнение с предходния месец и с 1.5% спрямо март 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2020 г. се понижава с 1.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 1.7%.

Страници