Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Издателска дейност през 2021 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

понеделник, 27 юни 2022 - 11:00

В България през 2021 г. са издадени:

  • 11 700 книги и брошури с годишен тираж 4 990 хиляди;
  • 201 вестника с годишен тираж 119 588 хиляди;
  • 494 списания и бюлетини с годишен тираж 7 086 хиляди;
  • 120 периодични сборника с годишен тираж 19 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2022 година

сряда, 22 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2022 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2021 година

сряда, 22 юни 2022 - 11:00

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 55 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви се увеличава с 14.4%, а на платената рента - с 20.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2021 година

вторник, 21 юни 2022 - 16:40

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

Прессъобщение
Статистическа област

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година

петък, 17 юни 2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 491 легла, от които 319 болници с 52 246 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 133 с 1 285 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 151 с 1 939 легла.

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 604 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 499, като 6 585 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451, от  които 28 816 медицински сестри и 3 264 акушерки.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2022 година

сряда, 15 юни 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2022 г. спрямо април 2022 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 13 юни 2022 - 11:00

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 27.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 9 224.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 58.3% и е на стойност 14 385.0 млн. лева.

През периода януари - април 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 28 781.3 млн. лв., което е с 33.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 32 678.7 млн. лв. и нараства с 40.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 13 юни 2022 - 11:00

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.9% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 14 203.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 31.0% и достига 13 842.0 млн. лева.

През март 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 49.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 598.9 млн. лв., а вносът нараства с 32.4% и е на стойност 5 292.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

През април 2022 г. в страната са функционирали 1 991 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 63.6 хил., а на леглата - 135.4 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 15.0%, а броят на леглата в тях - с 30.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г., е 887.7 хил., или със 114.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през април 2022 г. достигат 55.9 млн. лв., като 34.6 млн. лв. са от български граждани, а 21.3 млн. лв. - от чужди граждани.

Прессъобщение
Статистическа област