Статистически данниПрессъобщения

сряда, 11 март 2020 - 11:00

През януари 2020 г. в страната са функционирали 1 963 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.9 хил., а на леглата - 117.9 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г., е 1 066.1 хил., или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2020 г. достигат 60.8 млн. лв., или с 19.0% повече в сравнение с януари 2019 година.

вторник, 10 март 2020 - 16:45

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

вторник, 10 март 2020 - 11:00

По предварителни данни през януари 2020 г. при сезонно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.6% в сравнение с декември 2019 година. През януари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 година.

вторник, 10 март 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е регистриран ръст от 3.2% през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 10 март 2020 - 11:00

По предварителни данни през януари 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.8% над равнището от предходния месец. През януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.7%.

петък, 6 март 2020 - 16:00

През 2018 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 30% от средния за Европейския съюз в Майот, отвъдморска територия на Франция, до 263% в Люксембург.

Тази информация е взета от данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския съюз.

четвъртък, 5 март 2020 - 11:10

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.1% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 година.

четвъртък, 5 март 2020 - 11:05

По предварителни данни за 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3.0% в сравнение с предходната година.

четвъртък, 5 март 2020 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. БВП на един зает се увеличава с 1.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

петък, 28 февруари 2020 - 11:00

През февруари 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите.

Страници