Статистически данниПрессъобщения

петък, 24 юли 2020 - 15:20

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

петък, 24 юли 2020 - 13:15

През юли 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

четвъртък, 16 юли 2020 - 11:00

През 2019 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 24 962 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. са 23 389.

сряда, 15 юли 2020 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юни 2020 г. спрямо май 2020 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%.

понеделник, 13 юли 2020 - 11:00

През периода януари - април 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 5.1% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 11 700.7 млн. лв., а вносът от ЕС спада с 9.1% и достига   11 816.9 млн. лева.

През април 2020 г. износът за ЕС намалява с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 432.3 млн. лв., а вносът спада с 32.4% и е на стойност 2 295.5 млн. лева.

понеделник, 13 юли 2020 - 11:00

През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 7 511.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 11.9% и е на стойност 9 137.8 млн. лева.

През периода януари - май 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за     21 747.2 млн. лв., което е с 8.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 407.8 млн. лв. и намалява с 12.7%.

петък, 10 юли 2020 - 11:00

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в страната са функционирали 1 103 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 30.5 хил., а на леглата - 61.1 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 52.6%, а броят на леглата в тях - със 74.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2020 г., е 116.1 хил., или с 92.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през май 2020 г. достигат 5.4 млн. лв., или с 92.9% по-малко в сравнение с май 2019 година.

четвъртък, 9 юли 2020 - 11:00

По предварителни данни през май 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с април 2020 година. През май 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 16.1% спрямо съответния месец на 2019 година.

четвъртък, 9 юли 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

четвъртък, 9 юли 2020 - 11:00

По предварителни данни през май 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% над равнището от предходния месец. През май 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 14.1%.

Страници