Статистически данниПрессъобщения

вторник, 22 юни 2021 - 17:25
 
Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.
Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.
 
вторник, 22 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

вторник, 22 юни 2021 - 11:00

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 46 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви намалява с 1.0%, а на платената рента - с 6.1%.

понеделник, 21 юни 2021 - 16:30

БВП на човек от населението варира от 55 до 266% от средното равнище за ЕС.

четвъртък, 17 юни 2021 - 11:00

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от  които  29 160 медицински  сестри и  3 251 акушерки.

вторник, 15 юни 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 7 016.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 15.8% и е на стойност 8 969.9 млн. лева.

През периода януари - април 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за       21 259.6 млн. лв., което е с 16.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 164.6 млн. лв. и нараства с 18.2%.

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 10 349.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.0% и достига 10 600.1 млн. лева.

През март 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 733.8 млн. лв., а вносът нараства с 25.1% и е на стойност 4 033.7 млн. лева.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през април 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение с март 2021 година.

През април 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 22.8% спрямо съответния месец на 2020 година.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.3% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 25.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Страници