Статистически данниПрессъобщения

вторник, 27 април 2021 - 11:00

През март 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 251.5 хил., или с 9.0% над регистрираните през март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението в световен мащаб на COVID-19.

През март 2021 г. посещенията на чужденци в България са 287.9 хил., или с 8.0% по-малко в сравнение с март 2020 година.

понеделник, 26 април 2021 - 11:10

През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

понеделник, 26 април 2021 - 11:00

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца.
  • През 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2020/2021 година са 219.8 хиляди.
  • Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.
петък, 23 април 2021 - 11:00

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 8 899 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 268, или с 2.9%.

четвъртък, 22 април 2021 - 15:50

През 2020 г. държавният дефицит и дълг на ЕС се увеличава в сравнение с 2019 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.5% за 2019 г. на 6.9% за 2020 г., а държавният дълг нараства от 77.5% в края на 2019 г. на 90.7% в края на 2020 година.

четвъртък, 22 април 2021 - 12:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2020 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4 056 млн. лв., или -3.4% от БВП на България.

Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25.0% от БВП.

четвъртък, 15 април 2021 - 11:00

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2% спрямо 2019 година.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2019 година.

сряда, 14 април 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

вторник, 13 април 2021 - 11:00

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 3 051.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 9.0% и е на стойност 3 867.4 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 9 669.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 10 371.2 млн. лв. и намалява с 2.0%.

вторник, 13 април 2021 - 11:00

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3 306.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 0.5% и достига 3 083.9 млн. лева.

Страници