Статистически данниПрессъобщения

петък, 11 декември 2020 - 11:00

През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 26 440.2 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 10.7% и достига 26 475.8 млн. лева.

През септември 2020 г. износът на стоки за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 184.3 млн. лв., а вносът на стоки нараства с 2.3% и е на стойност 3 256.4 млн. лева.

петък, 11 декември 2020 - 11:00

През 2020 г. 95.5% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет, а при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял е 100.0%.

петък, 11 декември 2020 - 11:00

През 2020 г. 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. 

четвъртък, 10 декември 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 777 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.2 хил., а на леглата - 110.4 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 9.3%, а броят на леглата в тях - с 22.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2020 г., е 625.5 хил., или с 31.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през октомври 2020 г. достигат 31.7 млн. лв., или с 39.0% по-малко в сравнение с октомври 2019 година.

сряда, 9 декември 2020 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2020 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 0.2% в сравнение със септември 2020 година.

През октомври 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3.9% спрямо съответния месец на 2019 година.

сряда, 9 декември 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 5.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 9 декември 2020 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% под равнището от предходния месец. През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.7%.

вторник, 8 декември 2020 - 14:45

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.5% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.

петък, 4 декември 2020 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.

петък, 4 декември 2020 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява с 1.6%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Страници