Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 2 107 9 805 1 136 008 25 78 971 1 253 795 230
Благоевград 133 300 47 298 .. .. 60 14 696
Бургас 161 1 027 100 442 - - 30 47 732
Варна 169 933 87 919 .. .. 80 43 388
Велико Търново 45 122 18 343 - - 34 37 031
Видин 3 2 958 - - 5 531
Враца 12 20 4 498 - - 33 20 425
Габрово 34 46 7 734 - - 13 5 334
Добрич 48 51 7 557 - - 36 7 356
Кърджали 32 186 24 969 - - 11 6 728
Кюстендил 47 47 8 390 - - 35 37 140
Ловеч 22 23 3 149 - - 28 1 901
Монтана 11 11 2 349 .. .. 14 1 694
Пазарджик 97 191 27 762 - - 67 22 754
Перник 74 205 28 197 - - 35 5 339
Плевен 22 53 7 397 .. .. 24 11 094
Пловдив 344 1 218 148 221 6 7 593 154 163 925
Разград 14 14 2 549 - - 23 11 758
Русе 32 35 6 228 - - 90 29 865
Силистра 18 18 2 548 .. .. 21 5 634
Сливен 49 122 19 357 - - 27 7 980
Смолян 13 22 3 172 - - 32 5 828
София 191 401 63 343 .. .. 84 42 116
София (столица) 351 4 099 433 818 10 67 421 38 166 653
Стара Загора 69 268 35 113 - - 154 63 481
Търговище 16 86 6 329 - - 11 1 538
Хасково 50 182 22 981 .. .. 36 19 269
Шумен 27 42 5 272 .. .. 54 6 323
Ямбол 23 81 10 115 - - 24 7 717

".." - Конфиденциални данни.
03.11.2023