Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 823 10 487 1 203 134 27 58 771 1 094 534 982
Благоевград 126 309 44 962 .. .. 64 24 223
Бургас 116 1 032 106 244 .. .. 30 51 470
Варна 212 1 206 151 911 5 14 184 50 12 859
Велико Търново 20 139 12 471 - - 34 8 032
Видин 4 4 692 - - 7 3 411
Враца 14 40 4 766 - - 17 9 663
Габрово 24 42 6 128 - - 9 1 606
Добрич 59 173 25 396 - - 21 13 311
Кърджали 27 212 21 664 - - 12 6 447
Кюстендил 27 39 8 499 .. .. 41 11 766
Ловеч 25 27 3 555 - - 18 3 778
Монтана 7 16 2 256 - - 8 3 515
Пазарджик 88 206 26 020 - - 25 9 621
Перник 76 154 24 883 - - 30 4 872
Плевен 29 85 13 723 .. .. 14 5 280
Пловдив 278 1 909 208 871 6 5 903 135 129 466
Разград 13 18 2 759 .. .. 36 6 770
Русе 32 133 16 196 .. .. 80 15 129
Силистра 9 9 1 897 - - 21 4 783
Сливен 29 77 13 922 - - 21 4 484
Смолян 13 18 3 807 - - 34 17 147
София 168 240 37 687 - - 60 32 567
София (столица) 217 3 329 346 442 8 36 112 35 52 994
Стара Загора 105 763 81 678 - - 164 60 186
Търговище 20 115 8 457 - - 12 7 663
Хасково 48 118 17 338 - - 40 12 138
Шумен 19 46 7 492 - - 63 15 730
Ямбол 18 28 3 418 .. .. 13 6 071

".." - Конфиденциални данни.
02.05.2024