Премини към основното съдържание

Качество

Подобряването на качеството на статистическата информация е едно от приоритетните направления в развитието на Националната статистическа система (НСС).
НСС цели да предоставя статистически продукти и услуги, които да съответстват на потребностите от статистическа информация на различните групи потребители. Повишаването на качеството на статистическата информация се осъществява непрекъснато, като се търсят възможно най-ниските разходи и се намалява натовареността на респондентите.
Дейностите по качеството в НСС се извършват съгласно петнадесетте принципа, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, които са свързани с институционалната среда, статистическите процеси и статистическите продукти.
Рамката за осигуряване на качеството в НСС включва методи и средства, с прилагането на които се гарантира спазване на изискванията по отношение на статистическите процеси и продукти, и осигуряване на необходимото качество на предоставяната статистическа информация.
 
ДОКУМЕНТИ:
1. Стратегически и методологически документи
2. Оценка на качеството