Статистика на цените на жилищаОт 2015 г. се събират данни за цени на жилища и се изчисляват индекси на пазарните цени на жилища (новопостроени и съществуващи) съгласно хармонизирана методология и обхват, в съответствие с Регламент (ЕС) № 93/2013 на Европейската комисия. В резултат на това, от 2015 г.:

- се прекратява публикуването на тримесечни и годишни данни за „Средни пазарни цени на жилища“, „Индекси на цени на жилища, предходното тримесечие = 100“ и „Средногодишни индекси на пазарните цени на жилища, предходната година = 100“. Данните за периода 1993-2014 г.са публикувани в ИС „ИНФОСТАТ“.

- се създават нови под-рубрики „Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), национално ниво“ и „Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), регионално ниво“, в които ще се публикуват тримесечни индекси на цените на жилищата (новопостроени и съществуващи).

 • Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), национално ниво
  • ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100
  • ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100
 • Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), регионално ниво
  • ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100
  • ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, 2015 = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, съответното тримесечие на предходната година = 100
 • Пазарни цени на жилища
 • Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), национално ниво
  • ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100
  • ИЦЖ, национално ниво, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100
 • Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), регионално ниво
  • ИЦЖ, по статистически райони, 2015 = 100
  • ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, 2015 = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, предходното тримесечие = 100
  • ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, съответното тримесечие на предходната година = 100