Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 11 март 2021 - 11:00

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 634 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 47.1 хил., а на леглата - 95.2 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а броят на леглата в тях - с 19.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г., е 463.7 хил., или с 56.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 26.0 млн. лв., или с 57.3% по-малко в сравнение с януари 2020 година.

сряда, 10 март 2021 - 11:00

По предварителни данни през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.8% в сравнение с декември 2020 година.

През януари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3.4% спрямо съответния месец на 2020 година.

сряда, 10 март 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 3.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 10 март 2021 - 11:00

По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец. През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 6.4%.

вторник, 9 март 2021 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

вторник, 9 март 2021 - 11:00

По предварителни данни за 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 1.9% в сравнение с предходната година.

вторник, 9 март 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 година.

четвъртък, 4 март 2021 - 17:00

Регионалният БВП на човек от населението варира от 32 до 260% от средния за ЕС през 2019 година.

понеделник, 1 март 2021 - 11:00

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 12.9%, и електроенергия - с 6.9%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 4.3%, дизелово гориво - с 1.0%, и природен газ - с 20.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 12.4%, природен газ - с 18.9%, и електроенергия - с 10.0%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 13.5%, и безоловен бензин - с 18.4%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

петък, 26 февруари 2021 - 11:00

През февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.8 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари.

Страници