Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 2.25 милиона.

През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 2.7% спрямо вторoто тримесечие на 2020 г. и достига 1 373 лева.

вторник, 10 ноември 2020 - 11:00

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102.9 хил., а на леглата - 227.2 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.5%, а броят на леглата в тях - с 22.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 1 787.2 хил., или с 42.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 година.

понеделник, 9 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни през септември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 2.3% в сравнение с август 2020 година. През септември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2019 година.

понеделник, 9 ноември 2020 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2020 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 2.8% спрямо предходния месец.

понеделник, 9 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни през септември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% над равнището от предходния месец. През септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.7%.

петък, 6 ноември 2020 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2020 г. е 879, а новопостроените жилища в тях са 3 912. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 91 повече, или с 11.5%, а жилищата в тях нарастват с 928, или с 31.1%.

петък, 6 ноември 2020 - 11:00

През октомври 2020 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

сряда, 4 ноември 2020 - 11:00

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради със 7 414 жилища, на 28 административни сгради/офиси и на 1 121 други сгради. Започнал е строежът на 1 282 жилищни сгради с   5 899 жилища в тях, на 25 административни сгради/офиси и на 624 други сгради.

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2020 г. нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец и се понижава с 3.1% спрямо септември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2020 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец, а в сравнение със септември 2019 г. е отчетено намаление с 1.8%.

петък, 30 октомври 2020 - 11:00

През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нараства производството на твърди горива - с 21.2%, и природен газ - с 25.0%. Намалява производството на безоловен бензин - с 15.0%, дизелово гориво - с 11.5%, и електроенергия - с 1.1%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2020 г. спрямо юли 2020 г. нарастват доставките на твърди горива - с 19.9%, пропан-бутанови смеси - с 5.3%, безоловен бензин - с 28.2%, и дизелово гориво - с 12.6%. Намаляват доставките на природен газ - с 8.8%, и електроенергия - с 1.4%.

Страници