Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през май 2021 година

петък, 25 юни 2021 - 14:46

През юни 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Издателска дейност през 2020 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

петък, 25 юни 2021 - 11:00

В България през 2020 г. са издадени:

  • 10 769 книги и брошури с годишен тираж 5 893 хиляди;
  • 209 вестника с годишен тираж 123 287 хиляди;
  • 519 списания и бюлетини с годишен тираж 8 416 хиляди;
  • 101 периодични сборника с годишен тираж 17 хиляди.
Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2020 година

вторник, 22 юни 2021 - 17:25

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС.

Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2021 година

вторник, 22 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2020 година

вторник, 22 юни 2021 - 11:00

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 042 лв. за един декар, а средната цена на рентата - 46 лв. на един декар. Спрямо предходната година цената на сделките с ниви намалява с 1.0%, а на платената рента - с 6.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2020 година

четвъртък, 17 юни 2021 - 11:00

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от  които  29 160 медицински  сестри и  3 251 акушерки.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2021 година

вторник, 15 юни 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.

Прессъобщение

Търговия на България с трети страни през периода януари - април 2021 година (предварителни данни)

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 7 016.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 15.8% и е на стойност 8 969.9 млн. лева.

През периода януари - април 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за       21 259.6 млн. лв., което е с 16.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 164.6 млн. лв. и нараства с 18.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2021 година (предварителни данни)

петък, 11 юни 2021 - 11:00

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 10 349.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.0% и достига 10 600.1 млн. лева.

През март 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 733.8 млн. лв., а вносът нараства с 25.1% и е на стойност 4 033.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област