Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2024 година

Публикувано на: 30.04.2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.6% през март 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.2%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 6.3%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 3.3% през март спрямо февруари 2024 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.1%, и в преработващата промишленост - с 0.5%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 2.9%.

Общият индекс на цените на производител през март 2024 г. е с 8.7% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 31.2%, и в преработващата промишленост - с 0.4%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 3.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.7% в сравнение с март 2023 година. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.6%, и в преработващата промишленост - с 1.1%, докато цените в добивната промишленост нарастват - с 0.1%.

Прессъобщение