Премини към основното съдържание

Започнато строителство на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_3.xls

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 357 6 526 816 423 14 17 854 575 405 274
Благоевград 51 164 27 484 - - 29 10 301
Бургас 84 291 33 051 - - 16 13 101
Варна 113 721 92 945 .. .. 38 44 613
Велико Търново 30 92 11 630 - - 16 5 152
Видин 5 5 902 - - 6 1 169
Враца 3 3 561 - - 11 1 712
Габрово 17 17 3 488 - - 7 9 073
Добрич 25 49 5 091 - - 18 5 854
Кърджали 29 350 52 722 3 11 703 6 5 262
Кюстендил 12 12 1 248 - - 10 804
Ловеч 21 21 2 822 - - 21 7 203
Монтана 9 16 2 589 - - 8 3 306
Пазарджик 59 180 18 970 - - 42 29 832
Перник 54 72 13 362 - - 5 3 496
Плевен 10 106 9 423 - - 18 8 649
Пловдив 190 639 77 560 .. .. 74 49 525
Разград 14 21 8 861 - - 13 10 402
Русе 26 67 7 693 - - 13 12 302
Силистра 17 17 3 235 .. .. 12 3 247
Сливен 24 36 5 430 - - 6 1 634
Смолян 7 7 1 874 - - 10 1 520
София 181 265 42 641 - - 49 86 834
София (столица) 222 2 923 342 311 .. .. 25 38 431
Стара Загора 76 185 20 867 4 2 778 52 22 043
Търговище 12 36 4 757 - - 5 2 670
Хасково 29 41 6 888 - - 28 13 887
Шумен 21 161 14 496 .. .. 21 5 072
Ямбол 16 29 3 522 - - 16 8 180

Забележка: ".." данните са конфиденциални
04.11.2021