Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2019 г.

вторник, 24 август 2021 - 11:00

През 2019 г. България е отделила 19 918.5 млн. лв. за социална защита. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 8 129.0 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 258.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 23 август 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 931.7 хил. български граждани  са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 93.0%, са пътували само в страната, 6.1% - само в чужбина, а 0.9% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 година (експресни оценки)

вторник, 17 август 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 9.6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2021 година

вторник, 17 август 2021 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 11.6%. 

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се увеличава с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През второто тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2021 година

понеделник, 16 август 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2021 година

понеделник, 16 август 2021 - 11:00

През второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица е 5.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2021 година

петък, 13 август 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 1.9% спрямо края на март 2021 г. и достигат 2.31 милиона.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2021 г. и достига 1 525 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 година

петък, 13 август 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. се повишава с 10.4% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 20.4%, а на продукцията от животновъдството намалява с 1.9%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 8.1%, като в растениевъдството те се увеличават със 17.1%, а в животновъдството е регистриран спад от 3.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2021 г. е по-висок с 9.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.7% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия на България с трети страни през периода януари - юни 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 август 2021 - 11:00

През периода януари - юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.4% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 10 580.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 24.2% и е на стойност 13 970.7 млн. лева.

През периода януари - юни 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 31 996.5 млн. лв., което е с 20.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 35 606.4 млн. лв. и нараства с 24.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 август 2021 - 11:00

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.4% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 17 616.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.0% и достига 17 879.5 млн. лева.

През май 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 31.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 363.2 млн. лв., а вносът нараства с 50.4% и е на стойност 3 682.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област