Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през април 2024 година

Публикувано на: 10.06.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се повишава с 3.3% през април 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Спрямо април 2023 г. е регистрирано намаление с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7.7%, и при преработващата промишленост - с 1.9%, а ръст - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.6%.

Прессъобщение