Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през април 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.3% над равнището от предходния месец. През април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 15.7%.

четвъртък, 10 юни 2021 - 11:00

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 732 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.3 хил., а на леглата - 103.8 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 413.7 хиляди.

Приходите от нощувки през април 2021 г. достигат 21.9 млн. лв., като 16.1 млн. лв. са от български граждани, а 5.8 млн. лв. - от чужди граждани.

вторник, 8 юни 2021 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.0%  в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

вторник, 8 юни 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват спад от 1.8% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

понеделник, 31 май 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 9.8% спрямо април 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец и с 6.8% спрямо април 2020 година.

петък, 28 май 2021 - 13:16

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

петък, 28 май 2021 - 11:00

През май 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 12.4 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

петък, 28 май 2021 - 11:00

През април 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 271.2 хиляди.           

През април 2021 г. посещенията на чужденци в България са 282.5 хил., като транзитните преминавания са 61.7% (174.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

петък, 28 май 2021 - 11:00

През март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 3.2%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, безоловен бензин - с 24.2%, дизелово гориво - с 45.1%, и  електроенергия - с 13.5%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. нарастват доставките на твърди горива - с 4.2%, пропан-бутанови смеси - с 15.6%, дизелово гориво - с 1.9%, природен газ - с 8.6%, и електроенергия - с 6.4%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин - с 5.4%.

петък, 28 май 2021 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт.

През първото тримесечие на 2021 г. е отчетен спад спрямо същия период на предходната година при превозените пътници (с 31.4%) и при извършената работа (с 29.4%) от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт).

Страници