Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през април 2024 година

Публикувано на: 10.06.2024 - 11:00

През април 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.7% спрямо предходния месец. Намаление е отчетено при продукцията от строителството на съоръжения - с 1.3%, при специализираните строителни дейности - с 0.7%, и при сградното строителство - с 0.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 2.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 6.9%, и при строителството на съоръжения - с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.2%.

Прессъобщение
Статистическа област