Статистически данниПрессъобщения

сряда, 13 януари 2021 - 11:00

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.6% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 29 762.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 10.9% и достига 29 823.2 млн. лева.

През октомври 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 5.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 321.9 млн. лв., а вносът на стоки намалява с 12.3% и е на стойност 3 347.4 млн. лева.

вторник, 12 януари 2021 - 11:00

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 509 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.7 хил., а на леглата - 91.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17.9%, а броят на леглата в тях - с 15.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311.6 хил., или с 59.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16.0 млн. лв., или с 62.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.5% в сравнение с октомври 2020 година.

През ноември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5.0% спрямо съответния месец на 2019 година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2020 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.2% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен спад от 6.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 8 януари 2021 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.1%.

сряда, 6 януари 2021 - 16:40

Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

четвъртък, 31 декември 2020 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

Общият индекс на цените на производител  през ноември 2020 г. се увеличава с 0.2% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.6% спрямо ноември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец, а в сравнение с ноември 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

сряда, 30 декември 2020 - 11:00

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 328.2 хил., или с 25.1% под регистрираните през ноември 2019 година.

През ноември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 283.3 хил., или с 53.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

Страници