Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през май 2024 година

Публикувано на: 10.07.2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство намалява с 3.3% през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Понижение спрямо предходния месец е отчетено при добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 2.3%.

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15.6%, при преработващата промишленост - с 6.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

Прессъобщение