Стопанската конюнктура през януари 2013 година

През януари 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 2012 г. поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: