Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 - 11:00

По данни от изследването разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2016 г. са с 1.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Плановете на промишлените предприятия през 2017 г. са за свиване на инвестициите със 7.4% спрямо направените през предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област