Стопанската конюнктура през май 2016 година

Общият показател на бизнес климата през май 2016 г. нараства с 5.0 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Прессъобщение: 
Статистическа област: