Наблюдение на потребителите, април 2016 година

През април 2016 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 1.6 пункта, а при населението в селата - 2.0 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: