Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите, април 2009 г.

Публикувано на: 08.05.2009 - 11:00

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през април 2009 г., отчита повишен песимизъм в техните мнения и нагласи, като показателят “доверие на потребителите” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с януари.

Прессъобщение
Статистическа област