Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2015 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2015 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 32.6% по-малко в сравнение с предходната 2014 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: