Стопанската конюнктура през март 2012 година

През март 2012 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си от февруари поради по-благоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: