Стопанската конюнктура през януари 2012 година

През януари 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което изцяло се дължи на спада на показателя в търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: