Стопанска конюнктура през декември 2019 година

През декември 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрение на показателите в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: