Стопанската конюнктура през май 2012 година

През май 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.8 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: