Наблюдение на потребителите, януари 2020 година

През януари 2020 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.5 пункта в сравнение с октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: