Наблюдение на потребителите, април 2019 година

През април 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 0.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

Прессъобщение: 
Статистическа област: