Стопанската конюнктура през април 2009 г.

През април 2009 г. с изключение на строителството в останалите отрасли промишленост, търговия на дребно и услуги показателят бизнес климат регистрира увеличение спрямо предходния месец. Общо за страната той се повишава с 0.6 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: